Przepustnice okrągłe (7)

Przepustnice zwrotne (6)

Przepustnice prostokątne jednopłaszczyznowe (61)

Przepustnice prostokątne wielopłaszczyznowe (27)