Przepustnice okrągłe (8)

Przepustnice zwrotne (6)

Przepustnice prostokątne jednopłaszczyznowe (61)

Przepustnice prostokątne wielopłaszczyznowe (44)